På plats

 • __wf_reserverad_ärva

  Maximera datasekretess och säkerhet med txtplay på plats.

 • __wf_reserverad_ärva

  Säkerställ efterlevnad och regleringsförtroende.

 • __wf_reserverad_ärva

  Kombinera artificiell och mänsklig intelligens för att enkelt ge dig exakta och snabba transkript.

 • __wf_reserverad_ärva

  Finns i +50 språk.

 • __wf_reserverad_ärva

  Förbättra sökbarheten och tillgängligheten för varje konversation - varje ord är tidsstämplat och sökbart.

 • __wf_reserverad_ärva

  Förbättra tillförlitligheten och undvik driftstopp.

 • __wf_reserverad_ärva

  Lås upp långsiktig kostnadseffektivitet.

 • __wf_reserverad_ärva

  Drivs av txtplay tal till text ASR-motor som säkerställer högsta noggrannhet och snabb vändtid.

 • __wf_reserverad_ärva

  Släpp loss anpassning och sömlös integration.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Håll txtplay internt

Datasekretess och säkerhet

Med en lokal installation finns all taldata kvar i organisationens infrastruktur. Detta ger dig större kontroll över datasekretess och säkerhet, vilket säkerställer att känslig information inte exponeras för externa enheter. Det minskar risken för dataintrång och ger dig sinnesfrid att veta att dina data är skyddade.

Överensstämmelse och lagstadgade krav

Många branscher, som hälso- och sjukvård och finans, har strikta krav på efterlevnad och regelverk när det gäller datalagring och hantering. Genom att hålla txtplay tal-till-text-programvara på plats kan du upprätthålla efterlevnaden av dessa regler mer effektivt. Det gör att du kan följa datastyrningspolicyer, upprätthålla granskningsspår och uppfylla branschspecifika krav.

Fler fördelar med on-prem

Snabbare bearbetning och lägre latens

Installationer på plats erbjuder ofta snabbare bearbetningstider och lägre latens jämfört med molnbaserade lösningar. Med en lokal tal-till-text-programvara bearbetas ljuddata lokalt utan att behöva förlita sig på externa servrar. Detta resulterar i snabbare konvertering av tal till text, vilket möjliggör transkription och analys i realtid, vilket kan vara fördelaktigt i olika applikationer, såsom live-textning eller transkriptionstjänster.

Anpassning och integration

Installationer på plats ger större flexibilitet för anpassning och integration med befintliga system och arbetsflöden. Vi kan skräddarsy tal-till-text-programvaran för att möta dina specifika krav och integrera den sömlöst i din organisations infrastruktur. Detta möjliggör ett mer effektivt och strömlinjeformat arbetsflöde, vilket säkerställer att programvaran passar perfekt till dina affärsbehov.

Förbättrad tillförlitlighet

Genom att ha tal-till-text-programvaran installerad på plats kan du minimera beroendet av externa tjänsteleverantörer och internetanslutning. Detta resulterar i förbättrad tillförlitlighet och tillgänglighet för programvaran, vilket minskar risken för serviceavbrott eller driftstopp. Du har mer kontroll över underhållsscheman, uppdateringar och felsökning, vilket garanterar oavbruten åtkomst till kritisk tal-till-text-funktionalitet.

Kostnadseffektivitet

Även om initiala installationskostnader för en lokal installation kan vara högre, kan det på lång sikt vara en kostnadseffektiv lösning. Molnbaserade tjänster innebär ofta återkommande prenumerationsavgifter, som kan ackumuleras över tid. Med en lokal lösning har du en engångsinvestering, och löpande kostnader är vanligtvis relaterade till underhåll och support. Detta kan vara ekonomiskt fördelaktigt, särskilt för organisationer med höga volymer eller kontinuerliga tal-till-text-krav.

__wf_reserverad_ärva

Schemalägg en demo

Tack för ditt intresse för vår automatiska tal-till-text-tjänst txtplay. Fyll bara i fälten till höger så återkommer vi direkt till dig.

Vänligen nämn också i meddelandet att detta är för ett installationsändamål på plats.

__wf_reserverad_ärva
Ibb Lampic Aaltonen
Kundframgångschef

Vad kan jag förvänta mig?

 • __wf_reserverad_ärva

  Komplett txtplay tal-till-text-programvara på dina interna servrar

 • __wf_reserverad_ärva

  Hög tal-till-text-noggrannhet, upp till 98%

 • __wf_reserverad_ärva

  Förbättra din sökbarhet och tillgänglighet för varje konversation i din organisation — varje ord är tidsstämplat och sökbart.

 • __wf_reserverad_ärva

  Långsiktig kostnadseffektivitetslösning

Tack! Din inlämning har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel när du skickade in formuläret.